Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

26-05-2020 20:35:06 | Bieżący | EBI | 8/2020
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 22 czerwca 2020 r. na godz. 14:00, które odbędzie się w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98, sala E3.27 .W załączeniu znajdują się następujące dokumenty:

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA,

2. Projekty Uchwał ZWZA,

3. Formularze do wykonania głosu przez pełnomocnika na ZWZA.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 3 i § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zartz ąduju


Załączniki:

2. Projekty uchwał na ZWZA FE.pdf

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA FE.pdf

3. Formularz do wykonania głosu ZWZA FE.pdf