Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2020 roku HORNIGOLD REIT Spółka Akcyjna (PLMBLPR00018)

27-05-2020 21:39:19 | Bieżący | EBI | 14/2020
Zarząd Emitenta Hornigold Reit S.A z siedzibą w Katowicach niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 23 czerwca 2020 roku, na godzinę 11:00 w lokalu przy ul. Krawczyka 1 w Katowicach.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki:
1/ Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
2/ Projekty uchwał na ZWZ
3/ Wzór formularza

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 oraz pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatyw-nego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Kamil Kita - Prezes Zarządu


Załączniki:

Projekty uchwał na ZWZ_HRL_23.06.2020.pdf

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ HRL_23.06.2020.pdf

Liczba akcji i głosów_ZWZ HRL_23.06.2020.pdf

Formularz pełnomocnictwa_ZWZ_HRL.pdf