Raporty Spółek ESPI/EBI

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

12-08-2011 14:31:03 | Bieżący | EBI | 3/2011
Zarząd BIOGENED S.A. podaje do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych
w 2011 roku:
•raport kwartalny za II kwartał 2011 - publikacja w dniu 16 sierpnia 2011,
•raport kwartalny za III kwartał 2011 - publikacja w dniu 14 listopada 2011,

Podstawa prawna: §6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

  • Jacek Płucienniczak - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu