Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Depend SA w dniu 21.02.2011 r. Depend Spółka Akcyjna (PLDEPND00017)

22-02-2011 20:26:42 | Bieżący | EBI | 9/2011
Zarząd Depend SA przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 21.02.2011 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • HENRYK KLUBA - PREZES ZARZĄDU


Załączniki:

DEPEND NWZA 21 02 2011