Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana adresu Emitenta SMT Software S.A. (PLSMTSF00014)

23-02-2011 13:49:52 | Bieżący | EBI | 7/2011
Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 22 luty 2011 r. otrzymał postanowienie sądu rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS w sprawie wpisu do rejestru w dniu 17 luty 2011 r. zmiany adresu siedziby Emitenta.

Nowy adres Spółki obowiązujący od 1 marca 2011 r.:
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13
50-048 Wrocław

Adresy pozostałych oddziałów Emitenta nie ulegają zmianie.
Adresy mailowe Emitenta nie ulegają zmianie.
Numery telefonów do Emitenta nie ulegają zmianie.

Przedmiotowa zmiana adresu Emitenta związana była z przeniesieniem siedziby głównej do nowego lokalu w związku z dynamicznym rozwojem działalności Spółki i niewystarczającymi parametrami dotychczasowego lokalu.


Podstawa prawna:
§3 ust 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Szymon Pura - Członek Zarządu
  • Alicja Szymkiewicz - Manager ds. marketingu i PR