Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport roczny za 2019 rok obrotowy PHI WIERZYTELNOŚCI Spółka Akcyjna (PL71MDA00018)

25-06-2020 22:39:46 | Roczny | EBI | 7/2020
Zarząd PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), w załączeniu do niniejszego komunikatu przekazuje raport roczny Spółki za 2019 rok obrotowy.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Jakub Suchanek - Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport roczny 2019.pdf

Sprawozdanie Biegłego Rewidenta.pdf

Sprawozdanie Finansowe.pdf

Sprawozdanie Zarządu.pdf