Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie pierwszej umowy sprzedaż agregatu kogeneracyjnego pod własną marką, napędzanego gazem ziemnym o mocy 200 kW. TERMO2POWER S.A. (PLTRMPR00017)

26-06-2020 16:28:03 | Bieżący | ESPI | 14/2020
oRB_ASO: Zawarcie pierwszej umowy sprzedaż agregatu kogeneracyjnego pod własną marką, napędzanego gazem ziemnym o mocy 200 kW.

PAP
Data: 2020-06-26

Firma: TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-26
Skrócona nazwa emitenta
TERMO2POWER S.A.
Temat
Zawarcie pierwszej umowy sprzedaż agregatu kogeneracyjnego pod własną marką, napędzanego gazem ziemnym o mocy 200 kW.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ podaje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 26 czerwca 2020 roku pierwszej umowy na dostawę jednostki kogeneracji na gaz ziemny pod własną marką Termo2Power, o mocy 200 kW _Model T2P G200_. Zakres umowy obejmuje również zaprojektowanie przyłączy ciepła i energii elektrycznej dla istniejącej instalacji.
Wartość wynagrodzenia Emitenta wynosi 340.500,00 zł netto. Jednocześnie Emitent wskazuje, iż w ramach przedmiotowej umowy strony ustaliły zawarcie odrębnej umowy serwisowej obejmującej dodatkowe wynagrodzenie serwisowe, ustalone na warunkach rynkowych.
Zamawiający, JESTIC J.K. Cykowiak S.M. Cykowiak Spółka jawna, z siedzibą w Krąplewie. _"Spółka Jestic"_, zobowiązał się do zapłacenia zaliczki w wysokości 30% wartości netto kontraktu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania "faktury pro forma", wystawionej przez Emitenta. Przewidywalny termin dostawy został ustalony na październik-listopad 2020 roku. Jednocześnie Spółka Jestic rozważa zamówienie kolejnego urządzenia o mocy ponad 400 kW _w tym urządzeń peryferyjnych_, które miałoby pokryć jej zapotrzebowanie na energię elektryczną i ciepło do suszenia. W przypadku zawarcia kolejnej umowy, Emitent niezwłocznie powiadomi w formie raportu bieżącego ESPI.
Zarząd Emitenta, jednocześnie wskazuje, iż zawarcie przedmiotowej umowy stanowi realizację strategii działania Spółki w zakresie wprowadzanie na rynek własnych marek kogeneracyjnych o mocy od 50 kW do 500 kW _raport bieżący ESPI nr 9/2018_.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-26 Jacob Brouwer Prezes Zarządu Jacob Brouwer


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta TERMO2POWER S.A.
Tytul Zawarcie pierwszej umowy sprzedaż agregatu kogeneracyjnego pod własną marką, napędzanego gazem ziemnym o mocy 200 kW.
Sektor
Kod 00-844
Miasto Warszawa
Ulica Grzybowska
Nr 87
Tel. +48 514 943 360
Fax
e-mail
NIP 5272749594
REGON
Data sporzadzenia 2020-06-26
Rok biezacy 2020
Numer 14
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.