Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy za II Kwartał 2011 r. ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

13-08-2011 10:06:07 | Kwartalny | EBI | 17/2011
Zarząd ASSETUS S.A. na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" publikuje raport kwartalny za II kwartał 2011 roku. W załączeniu treść raportu.  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport kwartalny za II kwartał 2011 Assetus