Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawieszenie rozmów w temacie transakcji połączenia UHY ECA Spółka Akcyjna (PLAUXLM00026)

25-02-2011 15:33:04 | Bieżący | EBI | 18/2011
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 62/2010, 68/2010 oraz 3/2011 Zarząd Auxilium S.A. przekazuje do wiadomości informację, że z dniem 28 lutego 2011 roku zawiesza rozmowy o podstawowych warunkach transakcji połączenia potencjałów posiadanych przez podmioty z grupy kapitałowej Auxilium i Grupę ECA.
Decyzja Zarządu Auxilium S.A. została podjęta po konsultacjach z istotnymi Akcjonariuszami Spółki, w których wyniku istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że plan połączenia w chwili obecnej oraz proponowanej formie nie zyska poparcia wymaganych przepisami KSH 3/4 głosów na WZ Emitenta.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż nie odstępuje od strategii zawartej w prospekcie emisyjnym, a zawieszenie rozmów, nie wyklucza połączenia w przyszłości.

Podstawa prawna: § 3 pkt. 1 w związku z § 3 pkt. 2 ust.8 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Zofia Podhorodecka - Prezes Zarządu
  • Jan Rubczak - V-ce Prezes