Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta jednostkowego raportu okresowego Spółki za IV kwartał 2019 r. PHI WIERZYTELNOŚCI Spółka Akcyjna (PL71MDA00018)

17-07-2020 15:20:16 | Kwartalny | EBI | 8/2020
Zarząd PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) w załączeniu do niniejszego komunikatu przekazuje korektę jednostkowego raportu okresowego Spółki za IV kwartał 2019 r., przekazanego w załączeniu do treści raportu EBI 2/2020 z dnia 6 lutego 2020 r., wraz z protokołem zmian zawierającym wyszczególnieniem zmian wprowadzonych w wyniku korekty.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Jakub Suchanek - Prezes Zarządu


Załączniki:

PHI - raport 2019_Q4_korekta.pdf

PHI - protokół zmian do raportu za IV kw. 2019 r..pdf