Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta jednostkowego raportu okresowego Spółki za I kwartał 2020 r. PHI WIERZYTELNOŚCI Spółka Akcyjna (PL71MDA00018)

17-07-2020 15:28:39 | Kwartalny | EBI | 9/2020
Zarząd PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) w załączeniu do niniejszego komunikatu przekazuje korektę jednostkowego raportu okresowego Spółki za I kwartał 2020 r., przekazanego w załączeniu do treści raportu EBI 5/2020 z dnia 15 maja 2020 r., wraz z protokołem zmian zawierającym wyszczególnieniem zmian wprowadzonych w wyniku korekty.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


  • Jakub Suchanek - Prezes Zarządu


Załączniki:

PHI - raport 2020_Q1_korekta.pdf

PHI - protokół zmian do raportu za I kw. 2020 r..pdf