Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHI Wierzytelności S.A. wraz z projektami uchwał PHI WIERZYTELNOŚCI Spółka Akcyjna (PL71MDA00018)

23-07-2020 16:07:04 | Bieżący | EBI | 10/2020
Zarząd Spółki PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 19 sierpnia 2020 r. na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii notarialnej Notariusz Sajda Wojciech & Notariusz Musiałkiewicz Dorota Kancelaria Notarialna s.c., przy ul. Piekary 6, 61-823 Poznań.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Jakub Suchanek - Prezes Zarządu


Załączniki:

PHI - ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2020 08 19.pdf

PHI - projekty uchwał ZWZ 2020 08 19.pdf

PHI - wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania ZWZ 2020 08 19.pdf