Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MAŁKOWSKI-MARTECH Spółka Akcyjna z dnia 28 lipca 2020r. Małkowski-Martech Spółka Akcyjna (PLMLKMR00016)

29-07-2020 10:53:03 | Bieżący | EBI | 8/2020
Zarząd Małkowski-Martech S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 lipca 2020 roku.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Marcin Małkowski - Prezes Zarządu


Załączniki:

MM akt notarialny NWZA 28 07 2020.pdf