Raporty Spółek ESPI/EBI

Aktualizacja harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2020 r. PHI WIERZYTELNOŚCI Spółka Akcyjna (PL71MDA00018)

03-08-2020 17:52:55 | Bieżący | EBI | 11/2020
Zarząd PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 3 sierpnia 2020 r. podjął decyzję o aktualizacji harmonogramu publikacji przez Spółkę raportów okresowych, przekazanego przez Spółkę w treści raportu bieżącego EBI nr 1/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. oraz zaktualizowanego na podstawie raportu bieżącego EBI nr 4/2020 z dnia 4 maja 2020 r.

Zgodnie z raportem bieżącym EBI nr 1/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. termin publikacji raportu rocznego kwartalnego Emitenta za II kw. 2020 r. przypadać miał na dzień 6 sierpnia 2020 r. W wyniku zmiany, nowy termin publikacji raportu rocznego kwartalnego Emitenta za II kw. 2020 r. zostaje ustalony na dzień 13 sierpnia 2020 r.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


  • Jakub Suchanek - Prezes Zarządu