Raporty Spółek ESPI/EBI

Ropoczęcie działalności na rynku HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning – ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja) z agregatami chłodniczymi typu absorpcyjnyego, oferowanymi pod własną marką. TERMO2POWER S.A. (PLTRMPR00017)

05-08-2020 13:31:48 | Bieżący | ESPI | 18/2020
oRB_ASO: Ropoczęcie działalności na rynku HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning – ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja) z agregatami chłodniczymi typu absorpcyjnyego, oferowanymi pod własną marką.

PAP
Data: 2020-08-05

Firma: TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-05
Skrócona nazwa emitenta
TERMO2POWER S.A.
Temat
Ropoczęcie działalności na rynku HVAC _Heating, Ventilation, Air Conditioning – ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja_ z agregatami chłodniczymi typu absorpcyjnyego, oferowanymi pod własną marką.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 3/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku dot. zainicjowania przez Spółkę strategii "powiązana dywersyfikacja", informuje o deczycji o rozpoczęciu przez Emitenta działalności na rynku HVAC _Heating, Ventilation, Air Conditioning – ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja_ w segmencie chłodzenia, wobec czego do swojej oferty Emitent włącza tak zwane "agregaty chłodnicze typu absorpcyjnego".
Emitent będzie oferował na rynku agregaty absorpcyjne w zakresie mocy 100 kWt - 1 MWt pod własną marką. Segmentami rynku dla tego typu agregatów chłodniczych są: przedsiębiorstwa, które muszą chłodzić procesy przemysłowe _przemysł metalurgiczny_, logistyka _chłodnie_ - firmy mleczarskie - centra danych – centra handlowe.
Agregaty absorbcyjne, to urządzenia, które przetwarzają gorącą wodę _najlepiej około 90 °C_ na wodę lodową o temperaturze 7 °C, a w tym procesie prawie nie zużywają energii elektrycznej. Agregaty aobsorpcyjne są produktem uzupełniającym dla silników kogeneracyjnych _opcja tri generacji_, w przypadku gdy klient nie ma zapotrzebowania na ciepło.
W przypadku wykorzystania ciepła odpadowego okres zwrotu z inwestycji wynosi 5 lat bez dotacji, w porównaniu z tradycyjnymi agregatami pracującymi na energii elektrycznej.
Korzystając z tego rozwiązania chłodząco-klimatyzacyjnego w połączeniu z silnikami kogeneracjyjnymi, klient może nadal ubiegać się o wsparcie swoich projektów w programach dotacyjnych obejmujących wysokosprawną kogenerację.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-05 Jacob Brouwer Prezes Zarządu Jacob Brouwer


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta TERMO2POWER S.A.
Tytul Ropoczęcie działalności na rynku HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning – ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja) z agregatami chłodniczymi typu absorpcyjnyego, oferowanymi pod własną marką.
Sektor
Kod 00-844
Miasto Warszawa
Ulica Grzybowska
Nr 87
Tel. +48 514 943 360
Fax
e-mail
NIP 5272749594
REGON
Data sporzadzenia 2020-08-05
Rok biezacy 2020
Numer 18
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.