Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport za II kwartał 2011 roku BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

16-08-2011 20:21:47 | Kwartalny | EBI | 4/2011
Zarząd Biogened S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2011 roku

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Jacek Płucienniczak - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Raport kwartalny za II kwartał 2011 roku