Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4 września 2020 roku Rocca Spółka Akcyjna (PLROCCA00013)

08-08-2020 19:47:55 | Bieżący | EBI | 4/2020
Zarząd Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 4 września 2020 r. na godz. 12:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Kancelarii Notarialnej, Maria Karp, ul. Słowackiego 7/1, 69-100 Słubice.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Bogusław Piłat - Prezes Zarządu


Załączniki:

RCA_200807_ogłoszenie-ZWZ.pdf

RCA_200807_projekty_uchwal-ZWZ.pdf

RCA_200807_formularz_pelnomocnik-ZWZ.pdf

RCA_200807_ogolna_liczba_akcji-ZWZ.pdf

RCA_200807_zmiany_statutu-ZWZ.pdf

RCA_200807_pełnomocnicwo_OP-ZWZ.pdf

RCA_200807_pełnomocnicwo_OF-ZWZ.pdf