Raporty Spółek ESPI/EBI

Jednostkowy raport okresowy Spółki za II kwartał 2020 r. PHI WIERZYTELNOŚCI Spółka Akcyjna (PL71MDA00018)

13-08-2020 20:01:12 | Kwartalny | EBI | 12/2020
Zarząd PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) w załączeniu do niniejszego komunikatu przekazuje jednostkowy raport okresowy Spółki za II kwartał 2020 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Jakub Suchanek - Prezes Zarządu


Załączniki:

PHI - raport 2020_Q2.pdf