Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport za II kwartał 2020 r. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

14-08-2020 08:38:22 | Kwartalny | EBI | 12/2020
Zarząd Forever Entertainment S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za II kwartał 2020 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu


Załączniki:

RO-2Q2020.pdf