Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 sierpnia 2020 r. PHI WIERZYTELNOŚCI Spółka Akcyjna (PL71MDA00018)

19-08-2020 16:57:34 | Bieżący | EBI | 13/2020
Zarząd PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 19 sierpnia 2020 r. („ZWZ”).

Zarząd Spółki informuje, iż ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów przewidzianego porządku obrad. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do protokołu obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 – 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Jakub Suchanek - Prezes Zarządu


Załączniki:

ZWZA - PHI Wierzytelności SA - 19.08.2019.pdf