Raporty Spółek ESPI/EBI

Nabycie wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z Auxilia S.A. PHI WIERZYTELNOŚCI S.A. (PL71MDA00018)

21-08-2020 12:41:28 | Bieżący | ESPI | 27/20
oRB_ASO: Nabycie wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z Auxilia S.A.

PAP
Data: 2020-08-21

Firma: PHI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 20
Data sporządzenia: 2020-08-21
Skrócona nazwa emitenta
PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.
Temat
Nabycie wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z Auxilia S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu _"Spółka", "Emitent"_ informuje, iż w dniu 21 sierpnia 2020 r. pomiędzy Emitentem a Auxilia S.A. z siedzibą we Wrocławiu zawarte zostały kolejne umowy cesji wierzytelności odszkodowawczych.

Zawarcie powyższych umów jestem rezultatem umowy ramowej zawartej w dniu 7 grudnia 2018 r. pomiędzy Emitentem a Auxilia S.A. Na podstawie powyższych umów Emitent nabył od partnera wierzytelności odszkodowawcze o łącznej szacunkowej wartości na poziomie ok. 0,50 mln zł _słownie: pięćset tysięcy złotych_. Aktywa będące przedmiotem umów stanowią wybrane wierzytelności przyszłe stanowiące wynagrodzenie partnera ze spraw odszkodowawczych pozyskanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Należy zaznaczyć, iż nabywanie wierzytelności odszkodowawczych wpisuje się w profil działalności Emitenta sprzed zmian opisanych w treści raportów bieżących ESPI nr 23/2020 z 21 lipca 2020 r. oraz 24/2020 z dnia 23 lipca 2020 r., w których opisane zostały plany oraz działania Emitenta w zakresie przyjęcia przez Spółkę nowego przedmiotu działalności. Docelowo zamiarem Emitenta jest wyodrębnienie dotychczasowego modelu biznesowego jako zorganizowanego przedsiębiorstwa oraz jego sprzedaż do innego podmiotu. Zawarcie umów będących przedmiotem niniejszego raportu było konieczne z perspektywy niezachwianej kontynuacji rozpoczętych procesów.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartości zawartych umów oraz ze względu na fakt, iż mogą mieć one znaczący wpływ na przyszłą sytuację finansową, majątkową oraz gospodarczą Emitenta.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


PHI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
PHI WIERZYTELNOŚCI S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
60-829 Poznań
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Roosevelta 22
_ulica_ _numer_
+48 61 221 13 22 +48 15 649 80 22
_telefon_ _fax_
biuro@phiwierzytelnosci.pl www.phiwierzytelnosci.pl
_e-mail_ _www_
8971795331 022313070
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-21 Jakub Suchanek Prezes Zarządu Jakub Suchanek


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta PHI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.
Tytul Nabycie wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z Auxilia S.A.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 60-829
Miasto Poznań
Ulica Roosevelta
Nr 22
Tel. +48 61 221 13 22
Fax +48 15 649 80 22
e-mail biuro@phiwierzytelnosci.pl
NIP 8971795331
REGON 022313070
Data sporzadzenia 2020-08-21
Rok biezacy 20
Numer 27
adres www www.phiwierzytelnosci.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.