Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umów partnerskich Dent-a-Medical Spółka Akcyjna (PLDNTMD00012)

10-03-2011 09:21:34 | Bieżący | EBI | 8/2011
W związku z przyjętą strategią rozwoju Spółki oraz zapowiedziami dotyczącymi tempa rozwoju sieci, Zarząd Dent-a-Medical SA informuje o zawarciu w dniu 9 marca 2011 roku sto osiemdziesiątej umowy partnerskiej dotyczącej współpracy w ramach sieci Dent-a-Medical.

Zarząd Spółki informuje, iż łącznie z klinikami własnymi sieć Dent-a-Medical liczy na dzień przekazania raportu łącznie182 placówki medyczne. Placówki partnerskie poddawane są procesowi identyfikacji z marką Dent-a-Medical oraz przygotowania do funkcjonowania w ramach ogólnopolskiej sieci.

W opinii Zarządu podpisanie umów, o których mowa powyżej może istotnie wpłynąć na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta.

Warunki przedmiotowych porozumień nie odbiegają od standardowych warunków umów partnerskich zawieranych przez Spółkę.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

  • Mariusz Andrych - Prezes Zarządu