Raporty Spółek ESPI/EBI

Podjęcie przez Zarząd Emitenta decyzji o rozpoczęciu działalności na rynku odzysku ciepła odpadowego związanego z rynkiem wydobywania kryptowalut. TERMO2POWER S.A. (PLTRMPR00017)

26-08-2020 09:23:53 | Bieżący | ESPI | 21/2020
oRB_ASO: Podjęcie przez Zarząd Emitenta decyzji o rozpoczęciu działalności na rynku odzysku ciepła odpadowego związanego z rynkiem wydobywania kryptowalut.

PAP
Data: 2020-08-26

Firma: TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-26
Skrócona nazwa emitenta
TERMO2POWER S.A.
Temat
Podjęcie przez Zarząd Emitenta decyzji o rozpoczęciu działalności na rynku odzysku ciepła odpadowego związanego z rynkiem wydobywania kryptowalut.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ informuje o podjęciu przez Zarząd Emitenta decyzji o rozpoczęciu komercyjnego wdrażania rozwiązań odzysku ciepła odpadowego wytwarzanego podczas wydobywania kryptowalut.
Ponieważ odzyskiwanie ciepła odpadowego jest podstawową działalnością Emitenta, Emitent dostrzega duże możliwości przekształcenia niskiej jakości ciepła odpadowego z komputerów, które są wykorzystywane do wydobywania kryptowaluty na wysokotemperaturowe ciepło użytkowe, co w ocenie Emitenta może zostać wykorzystane do zmniejszenia lub wyeliminowania zużycia paliw kopalnych, takich jak węgiel i gaz przez firmy i gospodarstwa domowe, w szczególności mając na uwadze, iż rynek odzysku ciepła odpadowego z wydobycia kryptowalut jest obecnie prawie niewykorzystany.

W związku z podjętą przez Zarząd Emitenta decyzją o rozpoczęciu komercyjnego wdrażania rozwiązań odzysku ciepła odpadowego wytwarzanego podczas wydobywania kryptowalut, w najbliższych tygodniach Emitent rozpocznie testowanie pierwszych rozwiązań odzysku ciepła odpadowego wytwarzanego podczas wydobywania kryptowalut, we współpracy z czołowymi polskimi uczelniami technicznymi. Szacunkowy koszt związany z rozpoczęciem działań w omawianym zakresie wynosi ok. 150 000,00 PLN. Środki na finansowanie przedsięwzięcia pochodzą z finansowania pozyskanego przez Emitenta w wyniku pożyczki udzielonej przez jej Akcjonariusza, o której Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 13/2020. W ocenie Zarządu Emitenta, rozpoczęcie działalności w powyższym zakresie może mieć wpływ na wyniki finansowe Emitenta, a Emitent spodziewa się osiągnięcia pierwszych przychodów w powyższym zakresie w drugiej połowie IV kw. 2020 r.
W przypadku zmiany lub pojawienia się dodatkowych istotnych informacji objętych raportem, Emitent będzie informował w ramach raportów bieżących ESPI.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-26 Jacob Brouwer Prezes Zarządu Jacob Brouwer


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta TERMO2POWER S.A.
Tytul Podjęcie przez Zarząd Emitenta decyzji o rozpoczęciu działalności na rynku odzysku ciepła odpadowego związanego z rynkiem wydobywania kryptowalut.
Sektor
Kod 00-844
Miasto Warszawa
Ulica Grzybowska
Nr 87
Tel. +48 514 943 360
Fax
e-mail
NIP 5272749594
REGON
Data sporzadzenia 2020-08-26
Rok biezacy 2020
Numer 21
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.