Raporty Spółek ESPI/EBI

Wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii A,B,C i D BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

18-08-2011 17:35:29 | Bieżący | EBI | 6/2011
Zarząd Biogened S.A. informuje, iż w dniu 18 sierpnia 2011 roku został złożony do kancelarii Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowań dla:
- 741.530 (siedemset czterdziestu jeden tysięcy pięćset trzydziestu) akcji serii A,
- 300.000 (trzystu tysięcy) akcji serii B,
- 100.000 (stu tysięcy) akcji serii C,
- 2.655 (dwóch tysięcy sześćset pięćdziesięciu pięciu) akcji serii D,
o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złoty) każda.

Proponowana data pierwszego notowania to 31 sierpnia 2011r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Jacek Płucienniczak - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu