Raporty Spółek ESPI/EBI

Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania MEW Spółka Akcyjna (PLMEWSA00019)

10-03-2011 18:34:37 | Bieżący | EBI | 12/2011
Zarząd MEW S.A. informuje, że w dniu 10 marca 2011 roku złożył do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii C spółki MEW S.A. na rynku NewConnect na dzień 18 marca 2011 roku.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Michał Wilkowski - Prezes Zarządu