Raporty Spółek ESPI/EBI

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Termo2Power S.A., które odbyło się w dniu 27 sierpnia 2020 roku. TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

27-08-2020 19:26:39 | Bieżący | EBI | 15/2020
Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) w załączeniu przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta podjętych w dniu 27 sierpnia 2020 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7, 7a, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.  • Jacob Brouwer - Prezes Zarządu


Załączniki:

2.1. Załacznik do raportu_ uchwały po ZWZ.pdf