Raporty Spółek ESPI/EBI

Otrzymanie zaliczki z tytułu umowy na dostawę i montaż agregatu absorpcyjnego wytwarzającego wodę lodową. TERMO2POWER S.A. (PLTRMPR00017)

16-09-2020 16:25:43 | Bieżący | ESPI | 26/2020
oRB_ASO: Otrzymanie zaliczki z tytułu umowy na dostawę i montaż agregatu absorpcyjnego wytwarzającego wodę lodową.

PAP
Data: 2020-09-16

Firma: TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-16
Skrócona nazwa emitenta
TERMO2POWER S.A.
Temat
Otrzymanie zaliczki z tytułu umowy na dostawę i montaż agregatu absorpcyjnego wytwarzającego wodę lodową.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 25/2020, przekazuje do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu przez Emitenta od FAM – Technika Odlewnicza Sp. z o.o. w Chełmnie, w dniu 16 września 2020 r. zaliczki z tytułu umowy na dostawę i montaż agregatu absorpcyjnego wytwarzającego wodę lodową w kwocie 372.000,00 zł netto stanowiącej 40% wartości zamówienia.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-16 Jacob Brouwer Prezes Zarządu Jacob Brouwer


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta TERMO2POWER S.A.
Tytul Otrzymanie zaliczki z tytułu umowy na dostawę i montaż agregatu absorpcyjnego wytwarzającego wodę lodową.
Sektor
Kod 00-844
Miasto Warszawa
Ulica Grzybowska
Nr 87
Tel. +48 514 943 360
Fax
e-mail
NIP 5272749594
REGON
Data sporzadzenia 2020-09-16
Rok biezacy 2020
Numer 26
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.