Raporty Spółek ESPI/EBI

Rejestracja zmian w Statucie Spółki PHI WIERZYTELNOŚCI Spółka Akcyjna (PL71MDA00018)

18-09-2020 14:49:03 | Bieżący | EBI | 17/2020
Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 18 września 2020 r. miała miejsce rejestracja zmian w Statucie Spółki obejmująca: zmianę treści § 1 oraz zmianę treści § 4 ust. 1 Statutu Emitenta. O podjęciu uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki w powyższym zakresie Emitent informował w treści raportu bieżącego EBI nr 13/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 19 sierpnia 2020 r.

W związku z powyższym w załączeniu do niniejszego komunikatu Zarząd Emitenta przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający rejestrację powyższych zmian.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Jakub Suchanek - Prezes Zarządu
  • Danuta Senger - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Prefa_Group_SA_-_Statut_Spolki_tekst_jednolity_20200819.pdf