Raporty Spółek ESPI/EBI

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Moonlit Spółka Akcyjna Moonlit Spółka Akcyjna (PLMNLIT00014)

22-09-2020 21:26:19 | Bieżący | EBI | 36/2020
Zarząd Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 22 września 2020 r. Pan Jakub Trzebiński złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta, ze skutkiem na dzień 22 września 2020 r.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza Emitenta składa się obecnie z:
1) Dawid Sękowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2) Tomasz Muchalski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3) Jakub Wójcik - Członek Rady Nadzorczej,
4) Jacek Głowacki - Członek Rady Nadzorczej,
5) Mateusz Grabowski - Członek Rady Nadzorczej

Jednocześnie Zarząd Emitenta pragnie złożyć podziękowania za dotychczasową współpracę i wkład w rozwój Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Michał Gardeła - Prezes Zarządu
  • Maciej Kowalówka - Wiceprezes Zarządu