Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umowy z Animatorem Rynku BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

31-08-2011 09:41:49 | Bieżący | EBI | 8/2011
Zarząd Spółki BIOGENED S.A. informuje, że w wyniku umów zawartych z Domem Maklerskim IDM S.A., z siedzibą w Krakowie oraz Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie, podmioty te będą pełniły funkcję animatora rynku dla akcji Biogened S.A. W związku z brakiem sprzeciwu ze strony Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (komunikaty GPW z dnia 30.08.2011 r.) umowy z obydwoma animatorami wchodzą w życie z dniem 31 sierpnia 2011 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


  • Jacek Płucienniczak - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu