Raporty Spółek ESPI/EBI

Wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji serii A, B, C i D Bioerg Spółka Akcyjna (PLBIORG00019)

18-03-2011 23:45:12 | Bieżący | EBI | 3/2011
Zarząd BIOERG S.A. informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił Uchwałą nr 329/2011 z dnia 17.03.2011 r. wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki BIOERG S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:

1) 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii A,
2) 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii B,
3) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji serii C,
4) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii D.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Maciej Błasiak - Prezes Zarządu