Raporty Spółek ESPI/EBI

Powołanie osoby zarządzającej ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

02-09-2011
Emitent podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu wczorajszym 1 września 2011 roku Rada Nadzorcza spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi powołała na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Panią Sylwię Gola. Pani Sylwia Gola przed powołaniem do składu Zarządu była pracownikiem spółki ASSETUS S.A. zatrudnionym na stanowisku Outdoor Marketing Manager.


Podstawa prawna: § 3 ust.2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu