Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy za III kwartał 2020 roku 01CYBERATON Spółka Akcyjna (PLVCAOC00015)

13-11-2020 14:10:02 | Kwartalny | EBI | 26/2020
Zarząd 01Cyberaton S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za III kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Roman Tabaka - Prezes Zarządu
  • Marzenna Aleksandrowicz - Członek Zarządu


Załączniki:

SPRAWOZDANIE III kwartał 01 CYBERATON.pdf