Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy za III kwartał 2020 r. Moonlit Spółka Akcyjna Moonlit Spółka Akcyjna (PLMNLIT00014)

16-11-2020 20:54:00 | Kwartalny | EBI | 39/2020
Zarząd Spółki Moonlit S.A. (dalej: „Emitent”) przekazuje w załączeniu jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Michał Gardeła - Prezes Zarządu
  • Maciej Kowalówka - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Moonlit - Raport Q3 2020 .pdf