Raporty Spółek ESPI/EBI

Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii E na rynek NewConnect MOONLIT S.A. (PLMNLIT00014)

22-12-2020 21:31:06 | Bieżący | ESPI | 34/2020
oRB-W_ASO: Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii E na rynek NewConnect

PAP
Data: 2020-12-22

Firma: MOONLIT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • 201222_wniosek_GPW_potwierdzenie_zlozenia.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 34 / 2020
  Data sporządzenia: 2020-12-22
  Skrócona nazwa emitenta
  MOONLIT S.A.
  Temat
  Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii E na rynek NewConnect
  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
  Treść raportu:
  Zarząd Moonlit S.A. _"Emitent" lub "Spółka"_, informuje, że w dniu dzisiejszym do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został złożony wniosek o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu _NewConnect_ akcji serii E Emitenta, tj. 499 999 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda akcja.
  Załączniki
  Plik Opis
  201222_wniosek_GPW_potwierdzenie_zlozenia.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  MOONLIT SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  MOONLIT S.A.
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  31-140 Kraków
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Łobzowska 16/9
  _ulica_ _numer_
  +48 790 813 888 --------------------------------------------------------------
  _telefon_ _fax_
  contact@moonlit.games www.moonlit.games
  _e-mail_ _www_
  9452185161 362001973
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2020-12-22 Michał Gardeła Prezes Zarządu
  2020-12-22 Maciej Kowalówka Wiceprezes Zarządu


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta MOONLIT SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta MOONLIT S.A.
  Tytul Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii E na rynek NewConnect
  Sektor
  Kod 31-140
  Miasto Kraków
  Ulica Łobzowska
  Nr 16/9
  Tel. +48 790 813 888
  Fax --------------------------------------------------------------
  e-mail contact@moonlit.games
  NIP 9452185161
  REGON 362001973
  Data sporzadzenia 2020-12-22
  Rok biezacy 2020
  Numer 34
  adres www www.moonlit.games
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.