Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze MOONLIT S.A. (PLMNLIT00014)

23-12-2020 18:45:01 | Bieżący | ESPI | 36/2020
oRB-W_ASO: Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

PAP
Data: 2020-12-23

Firma: MOONLIT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 2 załączniki
 • 2020-12-21_-_Michal_Gardela_-_Powiadomienie_o_transakcji_w_art._19_MAR.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • 2020-12-23_-_Michal_Gardela_-_Powiadomienie_o_transakcji_w_art._19_MAR.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 36 / 2020
  Data sporządzenia: 2020-12-23
  Skrócona nazwa emitenta
  MOONLIT S.A.
  Temat
  Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
  Podstawa prawna
  Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  Treść raportu:
  Zarząd Moonlit S.A. _"Emitent" lub "Spółka"_ informuje, że 21 grudnia 2020 roku oraz 23 grudnia 2020 roku do Spółki wpłynęły zawiadomienia, w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, złożone przez Michała Gardełę, Prezesa Zarządu Spółki dotyczące zbycia akcji Spółki.

  Treść otrzymanych zawiadomień znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.
  Załączniki
  Plik Opis
  2020-12-21_-_Michal_Gardela_-_Powiadomienie_o_transakcji_w_art._19_MAR.pdf
  2020-12-23_-_Michal_Gardela_-_Powiadomienie_o_transakcji_w_art._19_MAR.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  MOONLIT SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  MOONLIT S.A.
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  31-140 Kraków
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Łobzowska 16/9
  _ulica_ _numer_
  +48 790 813 888 --------------------------------------------------------------
  _telefon_ _fax_
  contact@moonlit.games www.moonlit.games
  _e-mail_ _www_
  9452185161 362001973
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2020-12-22 Michał Gardeła Prezes Zarządu
  2020-12-22 Maciej Kowalówka Wiceprezes Zarządu


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta MOONLIT SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta MOONLIT S.A.
  Tytul Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
  Sektor
  Kod 31-140
  Miasto Kraków
  Ulica Łobzowska
  Nr 16/9
  Tel. +48 790 813 888
  Fax --------------------------------------------------------------
  e-mail contact@moonlit.games
  NIP 9452185161
  REGON 362001973
  Data sporzadzenia 2020-12-23
  Rok biezacy 2020
  Numer 36
  adres www www.moonlit.games
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.