Raporty Spółek ESPI/EBI

1/2021 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku HYDROPRESS SE HYDROPRESS SE (GB00B42V2T10)

04-01-2021 08:36:53 | Bieżący | EBI | 1/2021
Rada Administrująca HYDROPRESS SE informuje, że raporty okresowe Spółki w roku 2021 będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

1. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2020 r. – do dnia 12 lutego 2021 r.
2. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 roku – do dnia 10 maja 2021 r.
3. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2021 roku – do dnia 12 sierpnia 2021 r.
4. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 roku - do dnia 10 listopada 2021 r.
5. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy kończący się 31.12.2020 roku – do dnia 31 maja 2021 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 6 pkt 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  • Bartłomiej Herodecki - Dyrektor Wykonawczy