Raporty Spółek ESPI/EBI

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 r. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

08-01-2021 18:30:37 | Bieżący | EBI | 1/2021
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2021 będą przekazywane w następujących terminach:

1. Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2021 r. - 17.05.2021 r.

2. Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2021 r. - 16.08.2021 r.

3. Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2021 r. - 15.11.2021 r.

Raport roczny za 2020 r. - dnia 22.03.2021 r.

W związku z publikacją raportu rocznego w powyższym terminie, stosownie do Regulaminu ASO, Spółka nie będzie publikowała raportu za IV kwartał 2020 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu