Raporty Spółek ESPI/EBI

Transakcje zrealizowane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze ADVERTIGO S.A. (PLADMSC00013)

20-01-2021 17:26:58 | Bieżący | ESPI | 4/2021
oRB-W_ASO: Transakcje zrealizowane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

PAP
Data: 2021-01-20

Firma: ADVERTIGO SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • MJastrzebska__powiadomienie_o_transakcjach.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 4 / 2021
  Data sporządzenia: 2021-01-20
  Skrócona nazwa emitenta
  ADVERTIGO S.A.
  Temat
  Transakcje zrealizowane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
  Podstawa prawna
  Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  Treść raportu:
  Zarząd ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: Spółka_ informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _Rozporządzenie MAR_ o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki, sporządzone przez p. Leszka Jastrzębskiego - pełniącego obowiązki zarządcze w Spółce _Prezes Zarządu_.

  W załączeniu Zarząd przekazuje otrzymane przez Spółkę zawiadomienie.
  Załączniki
  Plik Opis
  MJastrzebska__powiadomienie_o_transakcjach.pdf Powiadomienie o transakcjach

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  _pełna nazwa emitenta_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  _ulica_ _numer_
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2021-01-20 Leszek Jastrzębski Prezes Zarządu Leszek Jastrzębski


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta ADVERTIGO SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta ADVERTIGO S.A.
  Tytul Transakcje zrealizowane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 04-533
  Miasto Warszawa
  Ulica Cedrowa
  Nr 34
  Tel. (22) 517 13 80
  Fax (22) 517 13 71
  e-mail
  NIP 9522090656
  REGON 142446421
  Data sporzadzenia 2021-01-20
  Rok biezacy 2021
  Numer 4
  adres www www.ad-music.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2021 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.