Raporty Spółek ESPI/EBI

Daty przekazywania raportów okresowych w 2021 roku ADVERTIGO Spółka Akcyjna (PLADMSC00013)

27-01-2021 08:39:00 | Bieżący | EBI | 3/2021
Zarząd Advertigo SA z siedzibą w Warszawie informuje, iż w 2021 roku obrotowym raporty okresowe będą publikowane w następujących terminach:

• raport roczny za 2020 rok – w dniu 11.03.2021 roku,
• raport kwartalny za I kwartał 2021 roku - w dniu 9.05.2021 roku,
• raport kwartalny za II kwartał 2021 roku - w dniu 8.08.2021 roku,
• raport kwartalny za III kwartał 2021 roku - w dniu 7.11.2021 roku.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie będzie publikował raportu za IV kwartał 2020 r., korzystając z uprawnienia wskazanego w §6 ust. 10a. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (przekazanie do publicznej wiadomości raportu rocznego nie później niż w terminie 80 dni od zakończenia roku obrotowego).

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Leszek Jastrzębski - Prezes Zarządu