Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiany w Zarządzie Spółki ADVERTIGO Spółka Akcyjna (PLADMSC00013)

27-01-2021 12:12:28 | Bieżący | EBI | 4/2021
Zarząd ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 27 stycznia 2021 r. Pan Leszek Jastrzębski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, ze skutkiem od dnia 28 stycznia 2021 r.

Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż w dniu 27 stycznia 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Łukasza Górskiego do pełnienia od dnia 28 stycznia 2021 r. funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

W załączeniu Zarząd przekazuje życiorys Pana Łukasza Górskiego.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Leszek Jastrzębski - Prezes Zarządu


Załączniki:

AVE Formularz Prezesa Zarządu lg.pdf