Raporty Spółek ESPI/EBI

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku. Moonlit Spółka Akcyjna (PLMNLIT00014)

27-01-2021 15:53:59 | Bieżący | EBI | 2/2021
Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:
Zarząd Moonlit S.A. (dalej: „Emitent”) przekazuje do wiadomości publicznej harmonogram publikowania przez Emitenta raportów okresowych w 2021 roku:

- raport roczny za 2020 rok – publikacja nastąpi w dniu 19 marca 2021 r.;
- raport okresowy za I kwartał 2021 roku – publikacja nastąpi w dniu 14 maja 2021 r.;
- raport okresowy za II kwartał 2021 roku – publikacja nastąpi w dniu 13 sierpnia 2021 r.;
- raport okresowy za III kwartał 2021 roku – publikacja nastąpi w dniu 12 listopada 2021 r.

Zarząd Emitenta wskazuje ponadto, że nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości raportu okresowego za IV kwartał 2020 roku z uwagi na planowaną publikację raportu rocznego za 2020 rok w terminie krótszym niż 80 dni od dnia zakończenia przedmiotowego roku obrachunkowego (zgodnie z § 6 ust. 10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect").

  • Michał Gardeła - Prezes Zarządu
  • Maciej Kowalówka - Wiceprezes Zarządu