Raporty Spółek ESPI/EBI

Publikacja ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym dotyczącego publicznej oferty akcji serii E. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

31-03-2011 12:47:57 | Bieżący | EBI | 23/2011
W związku z publikacją raportu bieżącego nr 18/2011, w którym Zarząd Forever Entertainment S.A. przekazał informację dotyczącą złożenia w dniu 22 marca 2011 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o publicznej ofercie akcji serii E spółki Forever Entertainment S.A. w drodze subskrypcji zamkniętej, Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, iż w dniu 31 marca 2011 roku powziął informację o publikacji w monitorze Sądowym i Gospodarczym (nr 63/2011 poz. 3857 z dnia 31 marca 2011 r.) ogłoszenia o publicznej ofercie akcji zwykłych na okaziciela serii E w drodze subskrypcji zamkniętej. Treść ogłoszenia została przekazana do wiadomości publicznej raportem nr 18/2011 dnia 23 marca 2011 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu