Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport kwartalny za IV kwartał 2020roku 01CYBERATON PROENERGY Spółka Akcyjna (PLVCAOC00015)

15-02-2021 23:14:39 | Kwartalny | EBI | 2/2021
Zarząd 01Cyberaton Proenergy S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za IV kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Roman Tabaka - Prezes Zarządu
  • Marzenna Aleksandrowicz - Członek Zarządu


Załączniki:

01Cyberaton Proenergy S.A. - Raport Q4 2020.pdf