Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport roczny Spółki za 2020 rok SPARK VC Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna (PLRKLMF00010)

19-02-2021 17:29:08 | Roczny | EBI | 3/2021
Zarząd Spark VC ASI S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za 2020 rok.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Paweł Jeleniewski - Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport roczny.pdf

Sprawozdanie finansowe.pdf

Sprawozdanie z badania.pdf