Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umowy z Titan – Forge Roman Łakomiak na wsparcie modelarskie wykorzystywane w grze Model Builder MOONLIT S.A. (PLMNLIT00014)

22-02-2021 19:50:04 | Bieżący | ESPI | 5/2021
oRB_ASO: Zawarcie umowy z Titan – Forge Roman Łakomiak na wsparcie modelarskie wykorzystywane w grze Model Builder

PAP
Data: 2021-02-22

Firma: MOONLIT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2021
Data sporządzenia: 2021-02-22
Skrócona nazwa emitenta
MOONLIT S.A.
Temat
Zawarcie umowy z Titan – Forge Roman Łakomiak na wsparcie modelarskie wykorzystywane w grze Model Builder
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Moonlit S.A. _"Emitent" lub "Spółka"_ informuje, że w dniu dzisiejszym zawarta została z Romanem Łakomiakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Titan–Forge Roman Łakomiak _"Titan-Forge"_ – rozpoznawanym w środowisku modelarskim producentem wzorów i modeli 3D do druku oraz figurek i miniatur – umowa licencyjna dotycząca pozyskania przez Spółkę praw do wykorzystywania modeli autorstwa Titan-Forge w produkowanej przez Spółkę grze Model Builder, a także we wszelkiego rodzaju promocji i akcesoriach dotyczących tej gry. Zawarta umowa potwierdza również zamiar stron w zakresie kontynuowania współpracy w zakresie udzielania przez Titan-Forge kolejnych licencji.

Spółka przewiduje, że współpraca z Titan-Forge – ze względu na istotną międzynarodową rozpoznawalność tego podmiotu – potencjalnie pozytywnie wpłynie na zainteresowanie oraz wolumen sprzedaży gry Model Builder, a tym samym zwiększy sukces komercyjny tego tytułu oraz przychody wypracowywane przez Spółkę.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


MOONLIT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
MOONLIT S.A.
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-140 Kraków
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Łobzowska 16/9
_ulica_ _numer_
+48 790 813 888 --------------------------------------------------------------
_telefon_ _fax_
contact@moonlit.games www.moonlit.games
_e-mail_ _www_
9452185161 362001973
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-22 Michał Gardeła Prezes Zarządu
2021-02-22 Maciej Kowalówka Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta MOONLIT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta MOONLIT S.A.
Tytul Zawarcie umowy z Titan – Forge Roman Łakomiak na wsparcie modelarskie wykorzystywane w grze Model Builder
Sektor
Kod 31-140
Miasto Kraków
Ulica Łobzowska
Nr 16/9
Tel. +48 790 813 888
Fax --------------------------------------------------------------
e-mail contact@moonlit.games
NIP 9452185161
REGON 362001973
Data sporzadzenia 2021-02-22
Rok biezacy 2021
Numer 5
adres www www.moonlit.games
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2021 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.