Raporty Spółek ESPI/EBI

Jednostkowy raport roczny Spółki za 2020 rok obrotowy PREFA GROUP Spółka Akcyjna (PL71MDA00018)

22-03-2021 21:06:08 | Roczny | EBI | 2/2021
Zarząd Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), w załączeniu do niniejszego komunikatu przekazuje raport roczny Spółki za 2020 rok obrotowy.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect".

  • Jakub Suchanek - Prezes Zarządu


Załączniki:

PFG Raport roczny.pdf

PFG Sprawozdanie Biegłego Rewidenta.pdf

PFG Sprawozdanie Finansowe.pdf

PFG Sprawozdanie Zarządu.pdf