Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport roczny za 2020 rok Małkowski-Martech Spółka Akcyjna Małkowski-Martech Spółka Akcyjna (PLMLKMR00016)

30-04-2021 06:58:48 | Bieżący | EBI | 3/2021
Zarząd spółki "Małkowski-Martech" S.A. przekazuje w załączeniu Raport Roczny Spółki za rok obrotowy 2020.

Podstawa prawna:
§5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  • Marcin Małkowski - Prezes Zarządu
  • Dominik Zbrowski - Członek Zarządu


Załączniki:

SF Raport roczny 2020.pdf

MM 2020 Sprawozdanie finansowe (zał.1).pdf

MM 2020 Sprawozdanie z działalności (zał.2).pdf

MM 2020 Sprawozdanie Biegłego Rewidenta (zał.3).pdf