Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym ESPI nr 8/2021 dot. rewizji prognoz finansowych na lata 2021 -2023. TERMO2POWER S.A. (PLTRMPR00017)

17-05-2021 11:58:39 | Bieżący | ESPI | 9/2021
oRB_ASO: Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym ESPI nr 8/2021 dot. rewizji prognoz finansowych na lata 2021 -2023.

PAP
Data: 2021-05-17

Firma: TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-17
Skrócona nazwa emitenta
TERMO2POWER S.A.
Temat
Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym ESPI nr 8/2021 dot. rewizji prognoz finansowych na lata 2021 -2023.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Termo2Power S.A. przekazuje do publicznej wiadomości korektę oczywistej omyłki pisarskiej zaistniałej w raporcie bieżącym ESPI nr 8/2021 z dnia 14 maja 2021 r. dotyczącej rewizji prognoz finansowych na lata 2021 -2023. Omyłkowo podano błędną obniżoną wartość prognozy wyników finansowych na rok 2021 tj. została wskazana kwota 22.050,00 PLN, natomiast prawidłowa kwota prognozy powinna wynosić 22.050.000,00 PLN,
Pozostała treść raportu oraz załącznika do raportu nie uległa zmianie.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-17 Jacob Brouwer Prezes Zarządu Jacob Brouwer


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta TERMO2POWER S.A.
Tytul Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym ESPI nr 8/2021 dot. rewizji prognoz finansowych na lata 2021 -2023.
Sektor
Kod 00-844
Miasto Warszawa
Ulica Grzybowska
Nr 87
Tel. +48 514 943 360
Fax
e-mail
NIP 5272749594
REGON
Data sporzadzenia 2021-05-17
Rok biezacy 2021
Numer 9
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2021 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.