Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z projektami uchwał MAŁKOWSKI-MARTECH Spółka Akcyjna Małkowski-Martech Spółka Akcyjna (PLMLKMR00016)

21-05-2021 11:08:50 | Bieżący | EBI | 6/2021
Zarząd "Małkowski-Martech" S.A. ("Spółka") informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 17 czerwca 2021 roku, na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki, ul. Leśna 57, Czołowo, gm. Kórnik.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 w zw. z § 6 ust.3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Marcin Małkowski - Prezes Zarządu
  • Dominik Zbrowski - Członek Zarządu


Załączniki:

ZWZ 17.06.2021 - Ogłoszenie.pdf

ZWZ 17.06.2021 Propozycje uchwał.pdf