Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Biogened S.A. na dzień 03 listopada 2011 roku BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

04-10-2011 16:45:33 | Bieżący | EBI | 9/2011
Zarząd Spółki BIOGENED Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99, informuje o zwołaniu na dzień 03 listopada 2011 r. na godz. 12:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z wymaganymi informacjami oraz projektami uchwał Zarząd Spółki Biogened S.A. przekazuje w postaci załączników.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) - 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

  • Jacek Płucienniczak - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOGENED S.A.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 03.11.2011

Opinia Zarządu ws wyłączenia prawa poboru