Raporty Spółek ESPI/EBI

Komunikat o ogłoszeniu WZA 2020-06-23 MOONLIT S.A. (PLMNLIT00014)

27-05-2021 21:00:07 | Bieżący | ESPI | 6/2021
oRB-W_ASO: Komunikat o ogłoszeniu WZA 2020-06-23

PAP
Data: 2021-05-27

Firma: MOONLIT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 7 załączników
 • Moonlit_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_2021.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Moonlit_Projekty_Uchwal_ZWZ_2021.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Moonlit_Formularz_do_glosowania_ZWZ_2021.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Moonlit_Formularz_pelnomocnictwa_do_glosowania_ZWZ_2021_-_akcjonariusz_os.fizyczna.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Moonlit_Formularz_pelnomocnictwa_do_glosowania_ZWZ_2021_-_akcjonariusz_os.prawna.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Moonlit_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_glosow_ZWZ_2021.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Moonlit_Sprawozdanie_RN_01.01.2020_-_31.12.2020.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 6 / 2021
  Data sporządzenia: 2021-05-27
  Skrócona nazwa emitenta
  MOONLIT S.A.
  Temat
  Komunikat o ogłoszeniu WZA 2020-06-23
  Podstawa prawna
  Inne uregulowania
  Treść raportu:
  Zarząd Moonlit S.A. – "Spółka" – informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "ZWZ" Spółki na dzień 23 czerwca 2021 roku, na godzinę 13:00, w sali konferencyjnej hotelu INX Design Hotel, piętro -1, przy ul. Starowiślnej 91 w Krakowie z możliwością uczestnictwa przez Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

  W załączeniu Spółka przekazuje:
  1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
  2. Projekty uchwał
  3. Formularz do głosowania dla pełnomocnika
  4. Formularz pełnomocnictwa - akcjonariusz os. Fizyczna
  5. Formularz pełnomocnictwa - akcjonariusz os. Prawna
  6. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów
  7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020
  Załączniki
  Plik Opis
  Moonlit_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_2021.pdf
  Moonlit_Projekty_Uchwal_ZWZ_2021.pdf
  Moonlit_Formularz_do_glosowania_ZWZ_2021.pdf
  Moonlit_Formularz_pelnomocnictwa_do_glosowania_ZWZ_2021_-_akcjonariusz_os.fizyczna.pdf
  Moonlit_Formularz_pelnomocnictwa_do_glosowania_ZWZ_2021_-_akcjonariusz_os.prawna.pdf
  Moonlit_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_glosow_ZWZ_2021.pdf
  Moonlit_Sprawozdanie_RN_01.01.2020_-_31.12.2020.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  MOONLIT SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  MOONLIT S.A.
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  31-140 Kraków
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Łobzowska 16/9
  _ulica_ _numer_
  +48 790 813 888 --------------------------------------------------------------
  _telefon_ _fax_
  contact@moonlit.games www.moonlit.games
  _e-mail_ _www_
  9452185161 362001973
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2021-05-27 Michał Gardeła Prezes Zarządu
  2021-05-27 Maciej Kowalówka Wiceprezes Zarządu


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta MOONLIT SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta MOONLIT S.A.
  Tytul Komunikat o ogłoszeniu WZA 2020-06-23
  Sektor
  Kod 31-140
  Miasto Kraków
  Ulica Łobzowska
  Nr 16/9
  Tel. +48 790 813 888
  Fax --------------------------------------------------------------
  e-mail contact@moonlit.games
  NIP 9452185161
  REGON 362001973
  Data sporzadzenia 2021-05-27
  Rok biezacy 2021
  Numer 6
  adres www www.moonlit.games
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2021 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.