Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umowy licencyjnej z Marcinem Ciepierskim i Wojciechem Bułhakiem prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Arma Hobby s.c. MOONLIT S.A. (PLMNLIT00014)

07-06-2021 16:45:39 | Bieżący | ESPI | 7/2021
oRB_ASO: Zawarcie umowy licencyjnej z Marcinem Ciepierskim i Wojciechem Bułhakiem prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Arma Hobby s.c.

PAP
Data: 2021-06-07

Firma: MOONLIT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-07
Skrócona nazwa emitenta
MOONLIT S.A.
Temat
Zawarcie umowy licencyjnej z Marcinem Ciepierskim i Wojciechem Bułhakiem prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Arma Hobby s.c.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Moonlit S.A. _"Emitent" lub "Spółka"_ informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła umowę licencyjną z Panem Marcinem Ciepierskim oraz Wojciechem Bułhakiem – współtworzącymi pracownię modelarską w ramach prowadzonej spółki cywilnej pod nazwą Arma Hobby s.c _"Arma Hobby"_.

Podpisana umowa nie przewiduje zobowiązania pieniężnego ze strony Spółki, a na jej podstawie Emitent będzie miał możliwość wykorzystywania w swojej produkcji Model Builder utworów Arma Hobby w postaci 9 autorskich modelarskich replik klasycznych samolotów. W efekcie kolejnej umowy licencyjnej i wynikającej z niej współpracy, Spółka powiększy posiadaną gamę występujących w swojej grze modeli możliwych do konstruowania przez graczy o atrakcyjne i rozpoznawalne obiekty.

Powiększenie wachlarza modelarskich utworów o samolotowe repliki Arma Hobby wpłynąć może w korzystny sposób na odbiór gry Model Builder przez fanów wspomnianych replik. Wzmocnienie przyszłej produkcji Emitenta o kolejne wysoce szczegółowe konstrukcje ma na celu przyciągnięcie uwagi wymagających pasjonatów, co w efekcie może zapewnić Spółce grono nowych graczy.

W konsekwencji, w opinii Zarządu Spółki, na skutek nawiązania współpracy z Arma Hobby oczekiwać można znaczącego zwiększenia zainteresowania grą Model Builder, a co za tym idzie, wpływów ze sprzedaży produkcji i przychodów Emitenta.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


MOONLIT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
MOONLIT S.A.
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-140 Kraków
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Łobzowska 16/9
_ulica_ _numer_
+48 790 813 888 ------------------------------------------------------------
_telefon_ _fax_
contact@moonlit.games www.moonlit.games
_e-mail_ _www_
9452185161 362001973
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-07 Michał Gardeła Prezes Zarządu
2021-06-07 Maciej Kowalówka Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta MOONLIT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta MOONLIT S.A.
Tytul Zawarcie umowy licencyjnej z Marcinem Ciepierskim i Wojciechem Bułhakiem prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Arma Hobby s.c.
Sektor
Kod 31-140
Miasto Kraków
Ulica Łobzowska
Nr 16/9
Tel. +48 790 813 888
Fax ------------------------------------------------------------
e-mail contact@moonlit.games
NIP 9452185161
REGON 362001973
Data sporzadzenia 2021-06-07
Rok biezacy 2021
Numer 7
adres www www.moonlit.games
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2021 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.