Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umowy sprzedaży praw autorskich do projektu Ignis Duels of Wizards. MOONLIT S.A. (PLMNLIT00014)

07-06-2021 17:25:09 | Bieżący | ESPI | 8/2021
oRB_ASO: Zawarcie umowy sprzedaży praw autorskich do projektu Ignis Duels of Wizards.

PAP
Data: 2021-06-07

Firma: MOONLIT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-07
Skrócona nazwa emitenta
MOONLIT S.A.
Temat
Zawarcie umowy sprzedaży praw autorskich do projektu Ignis Duels of Wizards.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Moonlit S.A. _"Emitent" lub "Spółka"_ informuje, że w dniu dzisiejszym została zawarta umowa z Panem Adamem Orlińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Adam Orliński - Deusald _"Nabywca"_ w przedmiocie przeniesienia na Nabywcę majątkowych praw autorskich do projektu gry Ignis Duels of Wizards za wynagrodzeniem w kwocie 75 tys. PLN powiększonej o obowiązującą stawkę podatku VAT.

Przenoszone prawa autorskie obejmują kartę projektu na platformie Steam, kody źródłowe gry, materiały graficzne i dźwiękowe oraz dokumentację związaną z projektem.

Decyzja o zawarciu przedmiotowej umowy dokonana została w oparciu o takie przesłanki jak niski potencjał sprzedażowy gry - na obecnym etapie jej produkcji oraz brak możliwości dalszego jej rozwoju przy jednoczesnym skupieniu zasobów Emitenta na realizacji głównych projektów Spółki tj. Model Builder oraz Dog Trainer.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


MOONLIT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
MOONLIT S.A.
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-140 Kraków
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Łobzowska 16/9
_ulica_ _numer_
+48 790 813 888 ------------------------------------------------------------
_telefon_ _fax_
contact@moonlit.games www.moonlit.games
_e-mail_ _www_
9452185161 362001973
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-07 Michał Gardeła Prezes Zarządu
2021-06-07 Maciej Kowalówka Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta MOONLIT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta MOONLIT S.A.
Tytul Zawarcie umowy sprzedaży praw autorskich do projektu Ignis Duels of Wizards.
Sektor
Kod 31-140
Miasto Kraków
Ulica Łobzowska
Nr 16/9
Tel. +48 790 813 888
Fax ------------------------------------------------------------
e-mail contact@moonlit.games
NIP 9452185161
REGON 362001973
Data sporzadzenia 2021-06-07
Rok biezacy 2021
Numer 8
adres www www.moonlit.games
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2021 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.